Terms


[DE - EN - ES - IT - FR -]
23 december, 2020


Ontvang een warm en hartelijk welkom op de site, in de hoop de best mogelijke manier te vinden en met het vertrouwen een verrijkende en vruchtbare relatie op te bouwen.

Gebruiksvoorwaarden van de website

Lees deze Voorwaarden ("Voorwaarden", "Voorwaarden", "Servicevoorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden") zorgvuldig door voordat u de website http://lizardisaucedo.com (de "Webservice", "site", "website") en subdomeinen die worden aangeboden door Estudio Lizardi Saucedo ("wij", "onze") voor u ("bezoeker", "gebruiker") en / of voordat u een "dienst" aanvraagt en / of een "product" aanschaft door uw part ("Klant", "koper", "Aanvrager").

Aanvaarding van de voorwaarden

Deze Voorwaarden vormen een overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en u als gebruiker en/of bezoeker, door toegang te blijven houden tot of gebruik te maken van onze Web Service nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk om te stoppen met het gebruik van onze Web Service.

Voorwaarden voor de aangeboden diensten

Deze Algemene Voorwaarden bepalen een overeenkomst tussen ons en onze Adviseurs met betrekking tot ons Product en/of Dienst met u als aankoopadviseur ("Klant", "Koper", "Aanvrager"). Zodra de relatie is gestart, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk om te stoppen met het raadplegen van onze Diensten.

Gezien de diversiteit van de aangeboden diensten is het mogelijk dat deze voorwaarden worden uitgebreid naargelang de bijzonderheden van elke aanvraag. Dergelijke aanvullende toepassingsgebieden zullen worden vastgesteld na voorafgaande overeenstemming tussen de betrokken partijen. Indien deze voorwaarden in strijd zijn met de specifieke aanvullende voorwaarden van de aangeboden diensten, zullen de aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op de betreffende aangevraagde dienst.

Professionele naleving voor de best mogelijke inspanning

Wij komen overeen dat wij te allen tijde op professionele, loyale en ijverige wijze alle taken zullen vervullen die redelijkerwijs van onze kant, naar gelang van onze ervaring, bekwaamheid en talent, voor de gevraagde diensten worden verlangd.

De partijen komen overeen dat zij niet zullen deelnemen aan enige activiteit die de reputatie van de betrokkenen in diskrediet zou kunnen brengen of in diskrediet zou kunnen brengen en dat zij te allen tijde in het beste belang van de partijen zullen handelen.

U erkent en aanvaardt echter uitdrukkelijk dat de door ons geleverde diensten worden uitgevoerd op een "best mogelijke inspanning" basis en dat de Consultant en/of rechtstreeks betrokken derden niet garanderen dat dergelijke inspanningen een voorspelbare positieve impact kunnen hebben op het succes van het project of dat enige latere persoonlijke of bedrijfsverbetering (van u of van derden) een rechtstreeks gevolg zal zijn van dergelijke inspanningen of dat er een specifiek resultaat zal zijn.
Copyright ©Lizardi Saucedo, All Rights Reserved.